Strategie & obiective

Utilizarea retelei de colaboratori pentru achizitia unor suprafete initiale in conditii avantajoase

Analiza riguroasa din punct de vedere juridic si tehnic

Comasarea unor suprafete mai mari in jurul acestor nuclee.

Incheierea de contracte de arenda cu operatori agricoli reputati

Efectuarea de lucrari de imbunatatire a calitatii solului si crestere a productivitatii

Identificarea unor nise de exploatare capabile sa aduca plusvaloare terenului agricol ( culturi bio, energie regenerabila, bio combustibil, etc)

Valorificarea terenurilor in momentul in care sunt aduse la parametrii maximi de exploatare

Obiectivul investiţional este obţinerea unei rentabilitati superioare randamentelor bancare, corelata cu evoluţia pieţei imobiliare agricole din România.

In intervalul de timp recomandat de 5 ani vizam dublarea sumei investite