1. Cui se adreseaza Proagro Capital?

Fondul agricol Proagro Capital se adreseaza persoanelor fizice si juridice, romane si straine, care isi doresc un plasament in terenurile agricole din Romania dar nu dispun de informatii suficiente sau timp pentru a-si pune in practica intentia. Avantajele investitiei in Proagro Capital se constituie in servicii de calitate oferite clientului de o echipa experimentata si profesionista.

2. Cum devin asociat-investitor?

Pentru a deveni investitor in fondul agricol Proagro Capital trebuie achizitionata initial cel putin o parte de interes. Trebuie completat Formularul de Subscriere dupa ce in prealabil a fost citit si semnat Prospectul si Contractul de Societate.

3. Cand virez banii?

In momentul in care toate documentele au fost completate, investitorul poate efectua viramentul.

4. Cu ce-mi dovedesc calitatea de asociat-investitor?

In maxim 5 zile lucratoare de la receptionarea setului commplet de documente si intrarea banilor in cont, investitorului i se va elibera un Certificat de asociat-investitor.

5. În ce se materializează banii investiţi?

Proagro Capital plaseaza toate resursele financiare atrase in terenuri agricole in Romania.Respectivele terenuri sunt ulterior arendate.

6. Ce se întâmplă daca înregistrez o cerere de aderare şi nu virez banii?

Calitatea de asociat-investitor este dobandita in momentul in care documentele sunt completate iar sumele aferente subscrierii sunt virate.

7. Pot pierde calitatea de asociat?

Singurele modalitati prin care se poate pierde calitatea de asociat sunt : rascumpararea si cesiunea partilor de interes urmand procedurile descrise in Contractul de societate si Prospect.

8. Ma pot retrage oricând din asociere?

Fiind un domeniu investitional cu o lichiditate scazuta, retragerea din asociere se poate face de 2 ori pe an in urma inregistrarii unei cereri de retragere la sediul societatii de administrare cu respectarea procedurilor descrise in actele constitutive ale Proagro Capital.

9. Devin proprietar de teren la data retragerii din asociere?

La data retragerii, fiecare investitor va incasa contravaloarea partilor de interes detinute la pretul valabil la inregistrarea formularului de rascumparare.

10. Care este modul de impozitare a castigului.

Impozitul aplicat pentru castigurile rezultate este de 16% din castig, indiferent de perioada de detinere sau de anul achizitiei.

11. Cum aflu informatii legate de activitatea fondului?

Pe site ul www.proagrocapital.ro se gasesc rapoarte lunare, rapoartele evaluatorului –- si ale auditorului – KPMG ROMANIA.

12. Cum se calculeaza valoarea unei parti de interes.

Valoarea unei parti de interes se calculeaza de catre societatea de administrare pe baza extraselor de cont si a rapoartelor evaluatorului.Portofoliul de terenuri agricole este reevaluat trimestrial de evaluatorul independent DARIAN DRS.Anual, fluxurile de numerar, portofoliul de terenuri agricole si modul de calcul al unei parti de interes este auditat de auditorul extern KPMG ROMANIA.

13. Din ce castig, din cresterea valorii unei parti de interes sau din dividende?

La fel ca in cazul tuturor fondurilor de investitii, investitorii in Proagro Capital vor castiga in cazul in care valoarea portofoliul de terenuri agricole detinut va creste.

14. Cum functioneaza Proagro Capital

Proagro Capital lucrează cu conceptul de parte de interes (asemanatoare unei unitati de fond), care reprezintă diviziunea unitară a fondului Proagro Capital. O parte de interes este egală cu valoarea activului net al Proagro Capital, împărţită la numărul de parti de interes puse în circulaţie la o anumită dată. Valoarea unei parti de interes se calculează trimestrial.

Practic, atunci când o persoană investeşte in Proagro Capital, cumpără de fapt, un număr de parti de interes, la valoarea acestora valabilă în ziua când face adeziunea. Creşterea (sau scăderea) pe care acesta o înregistrează este dată de variaţia valorii partii de interes, deoarece în condiţiile în care nu face operaţiuni suplimentare de subscriere (investiţie) sau răscumpărare (retragere), numărul partilor de interes rămâne constant.

Un exemplu concret:

Investitia
La data de 29 octombrie 2013, domnul Popescu investeşte în Proagro Capital suma de 10.000 Ron. Cum la acea dată, valoarea partii de interes in Proagro Capital era de 5.000 RON, domnul Popescu a achiziţionat 2 unitati de fond.
După câteva luni, pe data de 2 februarie 2014, a decis să mai investească, de data aceasta, suma de 20.820 RON. Cum la data de 2 februarie 2014, valoarea partii de interes in Proagro Capital era de 5.205 RON, domnul Popescu a mai achiziţionat 4 parti de interes Astfel, domnul Popescu avea 6 parti de interes.

Rascumpararea

Presupunem ca pe data de 20 septembrie 2015, domnul Popescu va avea nevoie de nişte bani, şi va decide să răscumpere 3 parti de interes.

In acel moment, dansul va primi 3 x valoarea valabila la acea data a unei parti de interes si va ramane proprietarul a 3 parti de interes.

15. Care este suma minima care poate fi investita?

Suma minima initiala este de 5.000 RON, ecgivalentul valorii unei parti de interes.De-a lungyl timpului aceasta valoare va varia, in functie de evolutia preturilor terenurilor agricole achizitionate.

16.Ce costuri sunt?

Investitorul suporta toate activitatile operationale aferente activitatilor de achizitie si vanzare terenuri agricole.Societatea de administrare percepe un comision de 0,4% lunar aplicabil la activul total.Nu exista comision initial de intrare.La retragere se percepe un comision de 3% pentru investitorii care se retrag in primul an de la intrarea in fond si de 1% pentru cei care se retrag in al doilea an.Din al treilea an, nu se percep comisioane de retragere.

17. Cine supravegheaza activitatea Proagro Capital?

Cei mai importanti 3 investitori se constituie in Comitetul Reprezentantilor Asociatilor. Proagro Capital nu este reglementata de ASF. Anual se organizeaza Adunarea Generala a Asociatilor.Situatiile prezentate sunt certificate de auditorul extern – KPMG Romania.

18. Ce obiectiv de randament investitional are Proagro Capital?

Obiectivul investiţional al societăţii este realizarea unei administrări cu scopul de a obţine o rentabilitate financiară net superioară randamentelor bancare şi obţinerea de randamente corelate cu evoluţia pieţei imobiliare agricole din România.
Astfel Proagro Capital isi propune sa dubleze in 5 ani suma initiala investita.

19. Ce sta la baza deciziei de a efectua achizitiile?

O analiza complexa a situatiei la fata locului.In principal ne intereseaza calitatea solului, regimul juridic al proprietatii si posibilitatea de a ajunge in timp sa detinem o suprafata de cateva sute de hectare.
Pentru asta avem la dispozitie o echipa compusa din pedologi, fermieri,juristi si agenti imobiliari.