Societatea in care va propunem sa deveniti parteneri se numeste Proagro Capital; obiectivul investitional fiind obtinerea unor randamente corelate cu evolutia pietei terenurilor agricole din Romania, superioare celor bancare, urmarind ca in 5 ani de la lansare sa dublam investitia initiala.

Suma minima investita va fi de 5.000 RON.

closeup of a chart

Oricand pe durata existentei societatii va exista posibilitatea intrarii sau iesirii in/din Societate.

Intrarile in societate se vor face prin majorarea capitalului social.

Retragerea din societate se va putea face bianual,depunand cererea de retragere la sediul Societatii cu minim 90 zile inainte de Data Rascumpararii. Cele 2 Date ale Rascumpararii sunt 1 Iunie si 1 Decembrie ale fiecarui an.

Evaluarile trimestriale necesare calculului activului net vor fi intocmite de catre SC Darian DRS SA, evaluator cu o reputatie solida la nivel national

Intrarile in Societate se vor face la pretul aferent ultimei evaluari trimestriale

Rascumpararile se vor face la pretul aferent ultimei evaluari valabile la data depunerii Cererii de Rascumparare.

Nu se percep comisioane la intrarea in Societate

In cazul retragerii din Societate mai devreme de 2 ani se vor percepe comisioane de retragere: 3% in primul an si 1% in cel de-al doilea an.

Auditorul Proagro Capital va fi KPMG Romania SRL , lider mondial in domeniul consultantei si auditarii.

Societatea va fi administrata de Societatea de Administrare SC Proagro Capital SA.

Comitetul reprezentantilor asociatilor, alcatuit din cei mai importanti 3 investitori va oferi Societatii de Administrare consultanta si recomandari legate de strategia investitionala.

Ca si costuri societatea va suporta din activele proprii comisioanele bancare, comisioane, taxe si onorarii ocazionate de contractele şi operaţiunile încheiate în numele şi pe seama Societăţii in vederea realizarii obiectului Societatii ( intermediere, servicii topografice, carte funciara, etc), comisioane de evaluare, costul auditului  precum si comisioanele de administrare datorate Societatii de Administrare.

Din punct de vedere fiscal, in cazul oricarui asociat, mai putin persoanele juridice romane, castigul se impoziteaza cu 16% conform detaliilor din Prospect.Persoanele juridice romane isi vor indeplini obligatiile fiscale rezultate din obtinerea unui profit.

Toate prevederile acestui capitol se regasesc detaliate in Contractul de Societate si Prospect.